BJØRNSRUD SKOG

EIDSVOLL KOMMUNE Mindre endring av del av reguleringsplan for Bjørnsrud skog. Endring av reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser.

Les mer

Melbylia hytteområde etappe 1

HURDAL KOMMUNE Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Melbylia etappe 1, gbnr 9/1, 11/36 m.fl.

Les mer

BJERKE KVARTALET, GBNR 5/140 og 5/42 M.FL.

ENEBAKK KOMMUNE Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Bjerke Kvartalet, gbnr 5/140 og 5/42 m.fl

Les mer

ENGERVEGEN 33, LEIRSUND

SKEDSMO KOMMUNE

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Engerveien 33, Leirsund.

Les mer

CARSTEN ANKERS VEG, GBNR 117/41 M.FL.

EIDSVOLL KOMMUNE

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Carsten Ankers veg, gbnr 117/41 m.fl.

Les mer

FUGLERUDJORDET – GBNR 94/581 M.FL.

EIDSVOLL KOMMUNE

Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering – og forhandlinger om utbyggingsavtale for «Fuglerudjordet» – gnr/bnr 94/581, 199, 45 m. fl.

Les mer

LUNDTOMTA – GBNR 117/26 M.FL.

ULLENSAKER KOMMUNE

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Lundtomta – gbnr 117/26 m.fl.

Les mer

NYTT KRYSS ALGARHEIMSVEGEN, RAMBYDALSVEGEN OG EKRONRUDVEGEN

ULLENSAKER KOMMUNE

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for endret vegløsning og for nytt kryss Algarheimsvegen, Ramybydalsvegen og Ekornrudvegen

Les mer

GBNR 33/11 OG 34/40, LØKEN

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering, forhandlinger om utbyggingsavtale og om felles behandling av reguleringsplan og byggesak for gbnr 33/11 og 34/40.

Les mer

NORDERÅS – FØRERHUNDSKOLE

ÅS KOMMUNE

Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering for Norderås – førerhundskole, gnr/bnr 41/1

Les mer