KUNNGJØRINGER

Detaljregulering butikktomta på Borgen

KUNNGJØRINGER
Detaljregulering gnr. 48, bnr. 133 - butikktomta på Borgen - i Ullensaker kommune (mer…)
LES MER

Reguleringsplan for Vardevegen

KUNNGJØRINGER
Varsel om Reguleringsplan for Vardevegen (mer…)
LES MER

GANG- OG SYKKELVEG I STRØMSDALEN

KUNNGJØRINGER
varsel om oppstart av regulering i Strømsdalen. (mer…)
LES MER

BJØRNSRUD SKOG

KUNNGJØRINGER
EIDSVOLL KOMMUNE Mindre endring av del av reguleringsplan for Bjørnsrud skog. Endring av reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser. (mer…)
LES MER

Melbylia hytteområde etappe 1

KUNNGJØRINGER
HURDAL KOMMUNE Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Melbylia etappe 1, gbnr 9/1, 11/36 m.fl. (mer…)
LES MER

BJERKE KVARTALET, GBNR 5/140 og 5/42 M.FL.

KUNNGJØRINGER
ENEBAKK KOMMUNE Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Bjerke Kvartalet, gbnr 5/140 og 5/42 m.fl (mer…)
LES MER

ENGERVEGEN 33, LEIRSUND

KUNNGJØRINGER
SKEDSMO KOMMUNE Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Engerveien 33, Leirsund. (mer…)
LES MER

CARSTEN ANKERS VEG, GBNR 117/41 M.FL.

KUNNGJØRINGER
EIDSVOLL KOMMUNE Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Carsten Ankers veg, gbnr 117/41 m.fl. (mer…)
LES MER

FUGLERUDJORDET – GBNR 94/581 M.FL.

KUNNGJØRINGER
EIDSVOLL KOMMUNE Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering - og forhandlinger om utbyggingsavtale for «Fuglerudjordet» – gnr/bnr 94/581, 199,...
LES MER

LUNDTOMTA – GBNR 117/26 M.FL.

KUNNGJØRINGER
ULLENSAKER KOMMUNE Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Lundtomta – gbnr 117/26 m.fl. (mer…)
LES MER

NYTT KRYSS ALGARHEIMSVEGEN, RAMBYDALSVEGEN OG EKRONRUDVEGEN

KUNNGJØRINGER
ULLENSAKER KOMMUNE Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for endret vegløsning og for nytt kryss Algarheimsvegen, Ramybydalsvegen...
LES MER

GBNR 33/11 OG 34/40, LØKEN

KUNNGJØRINGER
AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering, forhandlinger om utbyggingsavtale og om felles behandling av reguleringsplan og byggesak...
LES MER

NORDERÅS – FØRERHUNDSKOLE

KUNNGJØRINGER
ÅS KOMMUNE Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering for Norderås – førerhundskole, gnr/bnr 41/1 (mer…)
LES MER