Kunngjøringer

ULLENSAKER KOMMUNE

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Lundtomta – gbnr 117/26 m.fl.

Les mer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering, forhandlinger om utbyggingsavtale og om felles behandling av reguleringsplan og byggesak for gbnr 33/11 og 34/40.

Les mer

ÅS KOMMUNE

Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering for Norderås – førerhundskole, gnr/bnr 41/1

Les mer

ULLENSAKER KOMMUNE

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for endret vegløsning og for nytt kryss Algarheimsvegen, Ramybydalsvegen og Ekornrudvegen

Les mer