ENEBAKK KOMMUNE Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Bjerke Kvartalet, gbnr 5/140 og 5/42 m.fl

Les mer

SKEDSMO KOMMUNE

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Engerveien 33, Leirsund.

Les mer

EIDSVOLL KOMMUNE

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Carsten Ankers veg, gbnr 117/41 m.fl.

Les mer

EIDSVOLL KOMMUNE

Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering – og forhandlinger om utbyggingsavtale for «Fuglerudjordet» – gnr/bnr 94/581, 199, 45 m. fl.

Les mer

ULLENSAKER KOMMUNE

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Lundtomta – gbnr 117/26 m.fl.

Les mer

ULLENSAKER KOMMUNE

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for endret vegløsning og for nytt kryss Algarheimsvegen, Ramybydalsvegen og Ekornrudvegen

Les mer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering, forhandlinger om utbyggingsavtale og om felles behandling av reguleringsplan og byggesak for gbnr 33/11 og 34/40.

Les mer

ÅS KOMMUNE

Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering for Norderås – førerhundskole, gnr/bnr 41/1

Les mer