Detaljregulering gnr. 48, bnr. 133 – butikktomta på Borgen – i Ullensaker kommune

Les mer

Varsel om Reguleringsplan for Vardevegen

Les mer

varsel om oppstart av regulering i Strømsdalen.

Les mer

EIDSVOLL KOMMUNE Mindre endring av del av reguleringsplan for Bjørnsrud skog. Endring av reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser.

Les mer

HURDAL KOMMUNE Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Melbylia etappe 1, gbnr 9/1, 11/36 m.fl.

Les mer

ENEBAKK KOMMUNE Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Bjerke Kvartalet, gbnr 5/140 og 5/42 m.fl

Les mer

SKEDSMO KOMMUNE

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Engerveien 33, Leirsund.

Les mer

EIDSVOLL KOMMUNE

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Carsten Ankers veg, gbnr 117/41 m.fl.

Les mer

EIDSVOLL KOMMUNE

Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering – og forhandlinger om utbyggingsavtale for «Fuglerudjordet» – gnr/bnr 94/581, 199, 45 m. fl.

Les mer

ULLENSAKER KOMMUNE

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Lundtomta – gbnr 117/26 m.fl.

Les mer