Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse

26 06 2019 Utvidet oppstartvarsling Holslia Eidsvoll kommune (1)

Tidligere oppstartvarsel av 04 02 2016