Planområdet utvides grunnet behov for arbeidet med ny kryssløsning for krysset Ødegårdsvegen og Bjerklundsbakken. Det er også behov for areal for midlertidig anleggsområde

13 06 2019 Kart med utvidet varsling

13 06 2019 Varsel om utvidet planavgrensning Bjerke Kvartalet