Hensikten med planarbeidet er i all hovedsak oppdatering av reguleringsplanen til gjeldende krav for kjøreveger, med tilhørende justeringer av tilgrensende areal

11 06 2019 illustrasjon av ednringer i plankartet

11 06 2019 Varsel om endring av reguleringsplan Strøm_Auli

Gjeldende reguleringsbestemmelser fra 2014

Gjeldende reguleringsplan fra 2014