Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bebygge eiendommen med boliger, herunder konsentrert småhusbebyggelse med 12-16 boligenheter fordelt på 2 etasjer.

Oppstartvarsling regulering Østbyjordet

Planinitiativ

Planavgrensning

Referat fra oppstartmøtet