Varsel om Reguleringsplan for Vardevegen

Oppstartvarsling Vardevegen 15 Ullensaker kommune

30.05.2018 Planinitiativ detaljregulering Vardevegen 15_ gbnr 199_26 25 09 2018

Referat fra oppstartsmøte 13.06.18

Lay_planområde_Vardevegen-A3