EIDSVOLL KOMMUNE Mindre endring av del av reguleringsplan for Bjørnsrud skog. Endring av reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser.

09 07 2018 Mindre endring av regu leringsplan for Bjørnsrud skog

Gjel‎dende reguleringsplankart Bjørnsrud sko

04 07 2018 Forslag til nytt plankart

Gjeldende reguleringsbestemmelser fra 2001