HURDAL KOMMUNE Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Melbylia etappe 1, gbnr 9/1, 11/36 m.fl.

2018.06.27_Oppstartvarsling-Melbylia_Hurdal kommune

Melbylia_etappe1_planområde

Melbylia_planområde_A3

Melbylia_ref-oppstartsmøte_200618