ENEBAKK KOMMUNE Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Bjerke Kvartalet, gbnr 5/140 og 5/42 m.fl

Oppstartsvarsling Bjerke Kvartalet

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte