EIDSVOLL KOMMUNE

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Carsten Ankers veg, gbnr 117/41 m.fl.

Oppstartsvarsling Carsten Ankers veg gbnr 117/41 m.fl

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte