EIDSVOLL KOMMUNE

Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering – og forhandlinger om utbyggingsavtale for «Fuglerudjordet» – gnr/bnr 94/581, 199, 45 m. fl.

Oppstartvarsling-Fuglerudjordet_Eidsvoll kommune

Referat_oppstartsmøte110117_Fuglerudjordet

Planområde_Fuglerudjordet 2018.05.31_