AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering, forhandlinger om utbyggingsavtale og om felles behandling av reguleringsplan og byggesak for gbnr 33/11 og 34/40.

Oppstartvarsling gbnr 33/11 og 34/40

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte